www.cartophilie.beWelkom opwww.cartophilie.be
       ?
Login/Creëer een profiel 


Manneken-Pis ClubMobile (Klein beeldcherm) Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving)HomeSitemapWat is nieuw ?ZoekenPostkaartenFrequent Asked QuestionsSign-on Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by
Delcampe.net
Welkom op www.cartophilie.be

Menu Open bladen

Hoofd menu Artikels en boeken over oude postkaarten Hulp & Info Open blad Welkom-Samenvatting Open blad Selekteren Open blad Ontbrekende autorisatie Lijsten Open blad

Inlichting vragen of Fout melden sibyd Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving)URL aan een kennis verzendenMeld probleeminhoud aan de sitemanager
Nederlandse versieRaadgevingen om uw verkopen op delcampe.net te verbeteren


Raadgevingen om uw verkopen op de webstek "delcampe.net" te verbeteren

Dit artikel richt zich vooral naar verkopers van de webstek delcampe.net (D*). Het kan in principe doorgetrokken worden naar ander websteks waar veilingen of veerkopen tegen vaste prijs gedaan worden, maar enkele passages zijn specifiekvoor Delcampe. De kopers zullen er misschien ook enkele tips of nuttige raadgevingen in vinden.

Het artikel bevat de toe te passen regels der kunst opdat de kopers op een algemene wijze uw aangeboden kaarten zouden lijsten en uitkiezen (er zijn altijd bijzondere gevallen).

 

Zelfs al is het aanbieden op Delcampe gratis, toch investeert de verkoper tijd, energie en materieel. Wat is het belang van tijd te investeren in het te koop stellen van postkaarten die alleen de berg onverkoopbare kaarten laat aangroeien?  Waarom verkopen bepaalde verkopers het grootste deel van hun kaarten en andere bijna niets?

 

Wij zullen hier het aanwakkeren van de biedingen op uw kaarten niet bespreken, dit zal het onderwerp uitmaken van een ander artikel.

 

De webstek van delcampe.net gaat niet altijd snel want het aanbod is overdonderend en de bezoeker heeft niet de mogelijkheid om alle aangeboden kaarten te  bekijken. Het is dus van essentieel belang dat vraag en aanbod mekaar op een efficiënte manier ontmoeten, dit in het voordeel van alle partijen (verkoper, koper en dienstenleverancier).

 

Als de verkoop niet gebeurt bij de eerste aanbieding, dan kunt u er al vanuitgaan dat uw kaartje moeilijk zal te verkopen zijn. Inderdaad, het oplijsten is zo ingesteld dat steeds de nieuw aangeboden kaartjes het eerst verschijnen. 

 

Een bod op uw kaarten volgt onvermijdelijk uit het oplijsten van kaarten (preselectie) en vervolgens de specifieke selectie van uw kaart.

 

Ziehier enkele middelen die u zullen toelaten

 

 1. de kans om voor te komen bij het oplijsten, te vergroten
 2. de kans om eruit gepikt te worden / visiualisatie van uw kaartjes. Inderdaad, de aanwezigheid van uw kaartje garandeert niet dat de koper er bij stil staat.
De kopers hebben vijf mogelijkheden om de kaarten op te lijsten en misschien uw kaartje nader te bekijken.

 

 1. Een categorie bekijken
 2. Zoeken met de zoekmotor (met e-mail signaal of direct op de webstek), eventueel in combinatie met een categorie.
 3. Bij toeval uw kaartje opmerken
 4. Uw aangeboden kaarten oplijsten in uw boetiek
 5. Een kaart laten aanbevelen door een vriend
In de eerste vier gevallen kunt u uw  kansen verhogen door de kwaliteit van uw scan. uw omschrijving in de titel, de kwaliteit van uw presentatie en de vriendelijkheid die blijkt uit uw persoonlijke mededeling. De vijde (de aanbeveling door een vriend) is een directe afgeleide van de vorige gevallen (er is in dit geval geen oplijsten gebeurd)

 

Laat ons eens de verscheidene manieren van oplijsten bekijken.

 

1. Selectie op categorie

De categorie laat de koper toe uw kaarten op te lijsten (alsook deze van andere verkopers) die in deze categorie zijn ingevoerd. Het is niet altijd makkelijk om een kaart in de juiste categorie onder te brengen en/of dit neemt veel tijd in beslag.  Tot op vandaag kunt u op delcampe.net slecht één categorie toekennen aan een voorwerp (postkaart) . Men moet dus proberen de kaart in de meest voor de hand liggende categorie, en die dus het meest waarschijnlijk zal bekeken worden, onder te brengen. Men mag zich nooit enkel en alleen baseren op het criterium categorie gezien missen nog altijd menselijk is en de categorie  trouwens niet de enige manier is waarop potentiële kopers kaarten gaan zoeken.

2a. Selectie via de omschrijving in de titel

Bij opzoekingen worden, bij standaardinstellingen, alleen de titels overlopen en dus is de titel het enige dat zichtbaar wordt in de lijst die beantwoord aan het opgevraagde.  Het is dus zaak om preciese sleutelwoorden in de titel te plaatsen teneinde maximum aan de opvragingen via de zoekmotor te beantwoorden en alzo een koper aan de haak te slaan. Zie ook verder de paragraaf rond scans en titels.

2b. Selectie via de omschrijving in de beschrijving van het lot

De zoekmotor kan op verzoek van de klant ook de beschrijvingen van de loten overlopen (sinds begin 2008). U zult dus in deze beschrijving een maximum aan sleutelwoorden, die uw kaart typeren, moeten opnemen. Vergeet ook niet te vermelden wat er op kaart geschreven/gedrukt staat. Bepaalde nummers zijn zeer belangrijk. Bijvoorbeeld is het veel makkelijker bij fantasie-kaarten, die in overvloed worden aangeboden,  op nummer te zoeken dan op iets anders (veelal zijn de kaarten per reeks uitgegeven met vermelding van een reeksnummer).

3. Selectie via de galerij of gepromote artikelen (opties)

Het plaatsen van een voorwerp in de galerij of promotie, door middel van betalende opties, is interessant voor kaartjes waarvan men denkt dat ze veel verzamelaars zullen interesseren.
Er bestaan verschillende -betalende- types van promotieverkoop: kop van de lijst, kop van de categorie, op de welkomstpagina; gekleurde achtergrond, kader in kleur, titel in vet, kader...

Gebruik deze opties voor uw uitzonderlijke loten met een potentieel breed publiek. Het is zinloos om een kaart van een bepaalde plaats in promotie te plaatsen; de liefhebbers gaan ze immers toch vinden zonder deze promotie. Daarentegen kan een lot kaarten via deze weg misschien meer gegadigden vinden.
Plaats een startprijs die vrij laag is op de kaartjes die u via promotie wil aanbieden (zie volgend artikel), niet vergetende dat het in feite een beeld van uzelf is dat via door deze promotie wordt weerspiegeld. Mede door het feit dat deze opties betalend zijn, is het beter er een goed overwogen gebruik van te maken.

 

4. Selectie rechtstreeks in uw boetiek

Alleen interessante verkopers (goede verhouding prijs/kwaliteit) zullen kopers kunnen bekoren om hun boetiek te bekijken. De voorgaande raadgevingen zijn ook hier van toepassing teneinde de aandacht van een potentiële koper te trekken die door uw boetiek kuiert.

5. Selectie via een vriendentip

U kunt niets meer doen dan wat er reeds gezegd is.

Goed gebruik maken van de omschrijving...

in de titel en in de gedetailleerde beschrijving
Korte omschrijving in de titel van uw aanbod:
Herinnering: In eerste instantie wordt alleen de tekst in de titel doorlopen door de zoekmotor van delcampe.net. Maak nuttig gebruik van alle tekens die ter beschikking staan (bij [D] 120 tekens). Zie voorbeelden en tips verder in dit artikel.

 

Gedetailleerde beschrijving:
De tekst in de gedetailleerde beschrijving van het lot heeft in eerste instantie geen nut bij het gebruik van de zoekmotor van delcampe.net! Alleen als de gebruiker "zoeken in beschrijving" selecteert in de zoekopties wordt daarin ook gezocht. De antwoordtijd is dan evenwel veel langer. De beschrijving dient echter juist en realistisch te zijn voor wat betreft de staat van de kaart en belangrijke informatie daaromtrent. Deze gegevens zullen maar van secundaire orde zijn voor wat betreft het zoeken via de zoekmotor. Ze zullen echter verhinderen dat de koper zich vragen stelt waarop hij geen antwoord vindt en zullen hem -laat ons hopen- aanzetten over te gaan tot het plaatsen van een bod.

 


voorbeeld van een postkaart met als titel 'cp belge' een beetje flauw als omschrijving
Echt voorbeeld Titel : carte postale belgique 1962
Een kleine inspanning voor wat betreft de opgave van het jaartal maar verder ondergebracht onder "Bruxelles autre - Brussel andere ?!

Het goed gebruik van de tekstruimte in de titel:

Enkele kenmerken van de zoekmotor van delcampe.net:

 • Is ongevoelig voor hoofdletters (of u nu hoofdletters of gewone letters intikt, het blijft hetzelfde) 
 • Sluit de éénletterwoorden uit
 • Deelt de woorden met .+-/*" als separator
 • Herneemt de getallen van minstens twee cijfers (behalve sommige,zoals 58 )
 • Slui sommige veelvoorkomende woorden uit (top, rare, zeldzaam, enkel kleine Engelse termen...)
 • Sluit bepaalde speciale karakter, zoals Ü, uit ==> gebruik "U" in de zoekmotor, de franse accentletters zoals  é,ô,enz worden aanvaard als e,o

  Voorbeelden van titels en kommentaar

  (al deze voorbeelden zijn echt, men komt ze geregeld tegen)

  Maak goed gebruik van woorden die aandacht vragen

  Voorbeeld: TOP Grote Markt van Brussel
  Kommentaar: "Top", "zeldzaam"... zijn geen zoekcriteria meer. Men kan ze beter gepast gebruiken. Blijkbaar verkopen bepaalde verkopers alleen Top- en Zeldzaam-kaarten naar hun omschrijvingen te zien. Als zij dan al eens een echt goede kaart hebben zal niemand hen nog ernstig nemen.

  Let op de juiste schrijfwijze

  Voorbeeld 1 : Br2sina
  Voorbeeld 2 : Boitfort
  De juiste schrijfwijze is van essentieel belang. In de gegeven voorbeelden zal de zoekmotor nooit de door de koper gezochte plaatsen « Brésina » of « Boitsfort » voorstellen.

  Plaats zo vaak mogelijk de naam van de stad of gemeente

  Dit is uiterst belangrijk aangezien 80% van de kopers documenten zoeken die betrekking hebben op een stad of gemeente en dit zonder naar de categorie van deze gemeente te gaan of omgekeerd door alleen maar naar die categorie te gaan.
  Voorbeeld 1 : Grand Rue
  Kommentaar: Niet vergeten gemeente of dorp te vermelden
  Voorbeeld 2 : La Panne        
Kommentaar: een beetje kort, er is misschien een thema te bespeuren op de kaart, een koe, een postkantoor een winkel enz.

 

Voorbeeld 3 : Lourdes
Kommentaar: Geplaatst onder België, andere zal deze kaart weinig kans maken om gezien te worden.

 

 

 

Plaats uw scheidingstekens nauwkeurig

Voorbeeld: A R L O N
Kommentaar: De zoekmotor gaat bij zoekterm "Arlon" deze kaart overslaan want de spatie is een scheidingsteken
Vermeld altijd afkortingen zonder spaties

 

Voorbeeld: Bruxelles Grand-place D.V.D
Kommentaar: De uitgever D.V.D is gezocht voor zijn kaarten.
Als u dus D.V.D plaatst en niet DVD zal de zoekmotor de term overslaan

 

 

 

Vermeld de uitgever/drukker van de kaart, eventueel het nummer van de kaart

Voorbeeld: Arlon Grand-place
Kommentaar. Bepaalde verzamelaars interesseren zich alleen voor producties van welbepaalde uitgevesr/drukkers

 

Noem de illustrator van getekende of geïllustreerde kaarten

Voorbeeld: Vrouw
Kommentaar: in werkelijkheid gaat het om een getekende geïllustreerde kaart. Men moet specialist zijn om de illustratoren te herkennen want er staan heel veel slechte handtekeningen in de titels.  Niettemin is het simpel om om het nummer van de kaart toe te voegen of de titel van de reeks met de naam van de uitgever.  deze zijn vaak te vinden op de niet bedrukte zijde van de kaart.

 

Gebruik specifieke termen eerder dan algemene

Voorbeeld 1 : PR. Hainaut Mons
Voorbeeld 2 : Postkaart van België
Kommentaar: Niemand zoekt op de provincie. Men moet ook de spam vermijden (antwoorden in overvloed) door woorden en cijfers te gebruiken die niet typerend zijn voor uw kaart.
In dit voorbeeld is PR (hier bedoeld als "provincie") ook de signatuur van een uitgever

 

Wees eerlijk in de omschrijving

Voorbeeld 1 : remouleur
Voorbeeld 2 : Brussel geanimeerd
Kommentaar: in het geval van de kleine beroepen gaat het om een reproductie.
In het tweede voorbeeld bestaat de "animatie" uit een personnage ter grote van een speldekop
Als een kaart behept is met een gebrek of als er een ander belangrijke karateristiek is, plaats dit dan in de titel (voorbeeld repro/reproductie is een belangrijke karakteristiek). Dit laat toe om geen tijd te verliezen, zowel voor de koper als voor de webstek.

 

Duidelijke scans

De scan is het enige middel om een idee te geven van wat men verkoopt en dus van er gekocht wordt.
Een goede scan zegt veel meer dan een lang verhaal over de staat van de kaart.
Veel verkopers onderschatten dit aspect van de verkoop via internet, een aankoop is ook een impressie van het moment. Het gaat erom de aandacht van de koper te krijgen, niet om hem te bedriegen.

 

 

 

 

 • U kunt tot drie scans per voorwerp plaatsen op delcampe.net. :
  De eerste scan is de meest doeltreffende aangezien deze wordt vertoond in de lijsten (behalve als de koper kiest om alle beelden te zien).
  Vermijd dus om de scan van de adreszijde als eerste in voeren behalve als dit de zijde is die die de kaart moet doen verkopen omwille van een of ander belangrijk aspect. (vb bij publiciteit).
 • Gebruik de volledige oppervlakte van het beeld:
  De kaart moet quasi de gehele oppervlakte ven het beeld beslaan. Een kleine rand  kan nuttig zijn om de algemene toestand van de kaart te laten zien als dat nodig is. Vermijd uw kaarten voo te stellen op een a4 scan of van een klein detail uit de kaart te lichten, wat kan doen vermoeden dat het om een close-up gaat;
 • Respecteer de stemming:
  Wij zijn hier niet in Las Vegas waar we met lichtreklames de klanten moeten aantrekken. Men zal bij voorkeur vermijden om kenmerkende tekens, zoals grote rode of zwarte kaders, te gebruiken die tenslotte de koper meer storen dan aantrekken.
 • Geef de juiste grootte/resolutie aan de scan:
  Minuscule scans plaatsen zet niet aan tot kopen, tenzij de koper de kaart geod kent. Internet laat niet toe om de koopwaar te betasten, dus moet er een plaatsvervangend iets zijn voor dekoper om de kaart te "voelen".
  Veel verzamelaars kopen tengevolge van "liefde op het eerste zicht". Als de scan geen duidelijk beeld geeft van wat ze kopen, heken ze af.
  De compressie van de bestanden mag niet overdreven zijn anders dient uw scan tot niets gezien de toestand van de kaart nauwelijks zichtbaar is. Er zijn nog teveel scans waarbij men de indruk krijgt een mozaïek te kopen!
  WXaar mogelijk zal men een scanner gebruiken in plaats van een digitaal fotoapparaat. Een scan geeft betere resultaten. Een goede resolutie moet toelaten de titel van de kaart te lezen.
 • Respecteer de integriteit van de kaart
  Vermijd de ongepaste copyrights in de scans. Ze helpen echt niet beter te verkopen of beschermen uw belangen niet. Dit is zeker het geval als de definitie van uw scan slecht is, uw scan te klein is of het onderwerp zeer gangbaar is. De copyright is evenzeer vervelend als misplaatst.
 • Respecteer de kleuren en de natuurlijke stand van de kaart:
  Zet u even in de plaats van de koper. Men ziet nog te vaak kaarten die helemaal verdraaid voorgesteld worden, kaarten voor 3/4 gescand, zijdelings beeld of helemaal ondersteboven!
 • Plaats één enkele kaart perscan indien mogelijk.
  Een scan met de recto-verso in een beeld heeft geen toegevoegde waarde. Het vermindert de nuttige oppervlakte om de kaart voor te stellen. Daarentegen is het wel een goed idee om de adreszijde in een tweede scan voor te stellen.
  Ter conclusie? Zet u steeds in de plaats van de koper!
  Stel u altijd de vraag "Wie kan mijn koper zijn en hoe zal hij mijn kaart vinden?"
  De rijkdom van de wereld der postkaarten is van die aard dat het beter is teveel te plaatsen in de titel dan te weinig.
  De postkaart is een visueel iets, de scan is dus zijn beste ambassadeur, verwaarloos dit dus niet.

  En vergeet niet dat 

  MEN SLECHTS GOED VERKOOPT ALS MEN GOED KOOPT

  Goede verkoop teogewenst 

  Uw kommentaar is welkom. Dank aan de verzamelaars die mij hebben geholpen om dit artikel af te werken.

Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2007-07-06 (3964 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Delcampe.net
Dank aan Francisco B.urzi die mij in eerste instantie deze website inspireert. De code is voor 90% herschreven
Pagina Rendering: 0.12 seconden