www.cartophilie.beWelkom opwww.cartophilie.be
       ?
Login/Creëer een profiel 


Manneken-Pis ClubMobile (Klein beeldcherm) Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving)HomeSitemapWat is nieuw ?ZoekenPostkaartenFrequent Asked QuestionsSign-on Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by
Delcampe.net
Welkom op www.cartophilie.be

Menu Open bladen

Hoofd menu Artikels en boeken over oude postkaarten Hulp & Info Open blad Welkom-Samenvatting Open blad Selekteren Open blad  Ontbrekende autorisatie Lijsten Open blad

Inlichting vragen of Fout melden sibyd Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving)URL aan een kennis verzendenMeld probleeminhoud aan de sitemanager
Nederlandse versie Nederlandse versieCopyright
Rechten op de documenten weergegeven op cartophilie.be


Literatuur op de webstek

De inhoud van de webstek is geïnspireerd door vele werken rond postkaarten (boeken en tijdschriften) gecombineerd met persoonlijke werken van de medewerkers. Wij compileren verschillende informatiebronnen en vatten ze samen of verrijken ze. Er zijn zeer zeker nog onjuistheden of fouten te vinden in de redactionele inhoud.  Wij zouden u dank weten mocht u ons deze fouten signaleren om alzo iedereen ervan te laten genieten; dit is immers een collectief werk.

 

De reproductie van artikelen gebeurt steed met toelating van de auteurs voor zover wij deze kunnen achterhalen en benaderen. In het andere geval wordt de bron altijd op een eenduidige manier meegegeven. Mocht u iets ontdekken waarvan u denkt dat het in strijd is met de wet rond de auteursrechten, waarin wij zeker geen specialisten zijn, gelieve dit dan te melden zodat wij ogenblikkelijk de overtreding kunnen rechtzetten.

 De weergegeven foto's en postkaarten

De weergegeven oude postkaarten komen hoofdzakelijk uit persoonlijke documenten of van websteks van publieke verkopen. Indien, buiten ons weten, een bepaalde kaart nog altijd zou beschermd zijn door de wetgeving rond de auteursrechten, waarin wij een te meer geen specialisten zijn, gelieve dit dan te melden opdat wij de overtreding onmiddellijk kunnen rechtzetten


 

De inhoud en de beelden van cartophilie.be kopiëren

Bepaalde unieke documenten op deze webstek weergegeven, zijn de eigendom van de medewerkers die de wens hebben iedereen ervan te laten genieten. In principe laat de toegepaste resolutie van de beelden op deze webstek niet toe om ze voor commerciële doeleinden te gebruiken. Wij vragen echter de bron te vermelden als u onze beelden of teksten gebruikt.
De aanwezigheid van bepaalde beelden op deze webstek betekent immers niet dat ze vrij zijn van rechten, dit is dan enkel omdat wij momenteel onwetend zijn nopens het bestaan van deze rechten.  De ervaring leert ons dat bepaalde tactloze mensen volledige bladzijden integraal kopiëren zonder de bron te vermelden.  Wij keuren dit tenzeerste af. In het geval men iets wil kopiëren is het de gewoonte om eerst de toelating te vragen aan de webmaster. Er is dus enkel een morele copyright want de beheerders van deze webstek hebben niet de tijd noch de zin om overtreders te vervolgen en voor de rechter te brengen. Wij behouden ons echter het recht voor een berisping te uiten mocht dit zich voordoen..
Een correcte referentie bestaat uit de naam van de webstek met de URL ingesloten naar een nieuwe bladzijde.

Om dit te bekomen:

Cartophilie.be.U moet het volgende insluiten in uw pagina (zonder de*)

<*A HREF="http://cartophilie.be" TARGET=_BLANK>cartophilie.be<*/A">

 


Deze webstek is dus te goeder trouw opgesteld , zonder commercieel doel.  Wij hopen dat zij die ervan genieten met dezelfde intenties vervuld zijn. Wij wensen u een goede "postkaartensurf".

Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2006-01-06 (9313 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Delcampe.net
Dank aan Francisco B.urzi die mij in eerste instantie deze website inspireert. De code is voor 90% herschreven
Pagina Rendering: 0.16 seconden